Znak BIK

20.04.-20.05.

 

Znak BLIZANCI

21.05.-20.06.

 

Znak JARAC

22.12.-19.01.

 

Znak DEVICA

23.08.-22.09.

 

Znak LAV

23.07.-22.08.