Uslovi Korišćenja

Uslovi Korišćenja

Korišćenjem DnevniHoroskop.rs portala ili servisa DnevniHoroskop.rs portala (u daljem tekstu “DnevniHoroskop ”), pristajete na određene uslove i pravila (u daljem tekstu “Uslovi korišćenja”) koji su navedeni u daljem tekstu. Dnevni horoskop je sajt koji je namenjen iskučivo u zabavne svrhe i tako ga treba shvatiti. DnevniHoroskop ima/je dobio izričita autorska prava na sadržaje od strane drugih autora (tekstualne, vizuelne i audio materijale). Dozvoljeno je pregledanje sadržaja sa sajta za privatne potrebe u nekomercijalne edukacijske svrhe. Neovlašćeno korišćenje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava DnevniHoroskop i podložno je tužbi. Ukoliko dobijete dozvolu, zahteva se navođenje izvora, te autora materijala. DnevniHoroskop zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Ni pod kakvim okolnostima DnevniHoroskop neće biti odgovorannijednom korisniku, u smislu njegovog pravilnog ili nepravilnog korišćenja ili oslanjanja na DnevniHoroskop . Na zahteve koji proizlaze iz ovog ugovora ili su tema ovog ugovora primenjuje se ovo ograničenje odgovornosti u smislu sprečavanja naknada za direktnu, indirektnu, havarijsku, posledičnu, specijalnu, kaznenu ili slučajnu štetu, bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi (uključujući nemar), ili na drugi način (čak i ako je DnevniHoroskop obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta).Ovakvo ograničenje odgovornosti primenjuje se bilo da šteta proističe iz pravilnog i nepravilnog korišćenja DnevniHoroskop -a ili oslanjanja na DnevniHoroskop , zbog nemogućnosti da se koriste servisi DnevniHoroskop , ili zbog prekida, obustavljanja ili okončanja rada servisa DnevniHoroskop (uključujući i slučajeve gde je razlog za to treće lice). Ograničenje odgovornosti primenjuje se u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na DnevniHoroskop . Ograničenje odgovornosti takođe se odnosi na troškove nabavke ili zamene proizvoda i usluga, gubitak profita, ili gubitak podataka, bez obzira na pravilno ili nepravilno funkcionisanje DnevniHoroskop -a, takvo ograničenje odgovornosti dalje se odnosi i na sve informacije, usluge i proizvode koji se pojavljuju na DnevniHoroskop , ili su na bilo koji način povezani sa DnevniHoroskop -om.

Ni pod kojim okolnostima DnevniHoroskop nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa njom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade Republike Srbije, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnja trećih lica i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

DnevniHoroskop poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca portala. Korisničke podatke, DnevniHoroskop nikad neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila DnevniHoroskop . Korisnici procesom registracije, pored mogućnosti komentarisanja i učestvovanja u diskusijama, daju saglasnost da ih DnevniHoroskop obaveštava o novostima i akcijama. Ukoliko to korisnici ne žele, mogu naglasiti na adresi dhoroskop@gmail.com . DnevniHoroskop neće biti odgovoran ukoliko se posećivanjem sajta prenesete kompijuterski virus, malwere, troyan, na Vaš kompijuter iako to može prouzrokovati štetu Vasem raćunaru.

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

DnevniHoroskop zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku.DnevniHoroskop neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena